Raven - Heroes Evolved

คลิ้กเพื่อโหลดมาเล่นเลย จาก

StrengthRaven

Melee Carry

❮ Back
พลังโจมตี
8
พลังเวท
5
ป้องกัน
5
ความยาก
6
ABILITY SKILL

Sunfire (ตะวันผลาญ)

BUFF


เปิดใช้เพื่อเพิ่มการต้านทานเกราะและต้านทานเวท พร้อมมอบโบนัสฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับ Raven
โบนัสเกราะ : 24/30/36/42
โบนัสต้านทานเวท : 5/10/15/20
ระยะเวลา 5
โบนัสฟื้นฟูพลังชีวิต : 4/6/8/1
คูลดาวน์ : 10
ใช้มานา : 50

Golden Chakram (กงจักรทองคำ)

MAGIC


ขว้างกงจักรไปในทิศทางเป้าหมาย สร้างความเสียหายเวทให้กับศัตรูที่อยู่ในเส้นทางของจักร
ความเสียหายจะลดลงแต่ละครั้งที่โจมตี เมื่ออยู่ในร่างฟินิกซ์ จักรจะกลายเป็นใบมีดเพลิง ทำให้รัศมีความ
เสียหายเพิ่มขึ้น กงจักรที่ช่วงโชติจะไม่ย้อนกลับไปหา Raven
ความเสียหายเวทต่ออยู่นิตแรก : 120/160/200/240
ความเสียหายที่ลดลงต่อการโจมตี : 15%
ความเสียหายขั้นต่ำ : 40%
คูลดาวน์ : 6
ใช้มานา : 80

Phoenix Power

BUFFULT★


สกิลติดตัว : เมื่ออยู่ใน ร่างฟืนิกซ์ Raven จะแผดเผาศัตรูที่อยู่ใกล์เคียง ความเสียหายนี้ไม่ทำให้จิตอัคคีทำงาน
สกินติดตัว : เมื่อตาย Raven จะหลอมละลายกลายเป็นไข่ที่มีพลังชีวิต 50% จากพลังชีวิตสูงสุดของ Raven
หากไข่ไม่โดนโจมตีในระยะเวลาสั้นๆ Raven จะเกิดใหม่พร้อมกับพลังชิวิต 50% ของพลังชีวิตสูงสุด เอฟเฟ็กต์มีคูลดาวน์ 80 วินาที
สกิลกดใช้ : เข้าสุ่ร่างฟินิกซ เพิ่มพลังการโจมตีของ Raven และเปลื่ยนการโจมตีปกติเป็นการโจมตีระยะไกล
พลังชีวิตตลอด 35 หน่วยต่อวินาที ใช้พลังฟินิกซ์อีกครั้งเพื่อกลับสู่ร่างมนุษย์
ดูดพลังชีวิตต่อวินาที : 35
โบนัสความเร็วเคลื่อนที่ : 10%/15%/20%
โบนัสความเสียหาย : 40/55/70
ความเสียหายแผดเผาต่อวินาที : 20/40/60
รัศมีแผดเผา : 80 
คูลดาวน์ : 2

Internal Fire

MAGICDISABLE


เสริมพลังการโจมตีและสกิลของ Raven ด้วยดีบัฟเผาไหม้ สร้างความเสียหายต่อเนื่อง
ศัตรูที่มีดีบัฟสะสมครับ 4 วัน จะเคลื่อนไหวช้าลงและได้รับความเสียหายจากระเบิด
ความเสียหายต่อวินาที : 7/8/9/10
ระยะเวลา : 5
ที่การระเบิด 4 สะสม : 150/175/200/225

BIO

Raven (Akinwale Emeke)
Faction: Ancients
Akinwale Emeke was just 10 years old when the army came to his village, stuck a gun in his hand and told him he was now a soldier. Little did they know that the young boy would go on to become a legend in the civil war.
After his convoy was ambushed, Akinwale found himself in the hills fighting the enemy squad alone. Despite having been shot, he still had his strength and his wits about him. As they descended upon him, Akinwale stood in a defiant final stand. Although it would turn out there was nothing final about it. No matter how many times they shot him, the soldiers couldn’t take down Akinwale, and one by one, the boy soldier shot them.
Thanks to Akinwale, they had won that battle, but the next day an even larger force would arrive that not even the boy solider could stop. His comrades would die that day, but Arcadia had other plans for Akinwale. Ms. Temperance took him away from the camp in the night. “There are more important battles waiting for you to fight, young man,” she said.
Ms. Temperance’s battles took the form of endless experimentation. She claimed that Akinwale and the other children were the chosen ones to lead humanity and that was why they could not leave Arcadia’s Arctic base. Akinwale and the others had different ideas, however, and together they plotted their escape by sabotaging the power at the facility.
After escaping, Akinwale travelled to the United States on a fake passport and ending up down New Orleans way. He was fascinated by all the old churches and would find himself spending most of his time inside them. Eventually one of the priests had noticed this young man kept coming back. He said if he wanted he could help out around the church and in return they could provide food and board. The priest apologized that it was all he could provide, but for Akinwale it was more than he ever got at Arcadia or in the army. For the first time, Akinwale had peace in his life.
When some of the others who escaped Arcadia were killed, Akinwale called the two remaining survivors. They meet at his church, but there they were ambushed by Patrick O’Mahoney, another survivor of Arcadia, who holds them all responsible for the death of his brother. He attempts to kill them, but at the last moment The Ancient appears to save Akinwale and the others.
In Aegis, Akinwale is turned into Raven, a warrior capable of summoning the Phoenix. Akinwale must learn to use the power of the resurrection bird quickly as Patrick O’Mahoney has followed them to Aegis in the form of Solus.